גַנָנוּת

גן ירקות שורש מקורה

הכינו גינת ירקות שורשית מקורה שקופה ביתית המאפשרת לילדים לצפות בגידולם גדל ומלמדת אותם על מדע צמחים וגינון.

קרא עוד